Opleiding Kwaliteit OKF 2020

De data voor de leergang 2020 zijn bekend. Graag plannen we met u een vrijblijvend intakegesprek.

Kwaliteitsmanagement vereist actuele kennis en vaardigheden op het terrein van kwaliteitskunde en veranderkunde. Actuele wet- en regelgeving, modellen, methoden, instrumenten en werkwijzen op het gebied van kwaliteitsmanagement komen op een verfrissende manier aan de orde. De verschillende vaardigheidsoefeningen worden toegespitst op de specifieke situatie van de deelnemer.

Tijdens de opleiding wordt de deelnemer tevens begeleid bij het opzetten en uitvoeren van een kwaliteitsproject binnen zijn of haar eigen organisatie; dit project moet tot aantoonbare verbeteringen leiden. De deelnemer rapporteert tijdens de opleiding over het verloop en de resultaten van het project en hierop vindt systematische reflectie plaats.

Op de slotmanifestatie van de opleiding presenteert de deelnemer concrete resultaten van zijn of haar project aan een breed publiek.

Na afloop van de opleiding:

bezit u actuele kennis en vaardigheden om uw organisatie processen te stroomlijnen of te herontwerpen en kwaliteitsprojecten te initiëren, te begeleiden, te implementeren en te evalueren;

bent u in staat om voor uw organisatie gestructureerd het kwaliteitsmanagement te (helpen) ontwikkelen en implementeren;

bent u in staat de principes van kwaliteitsmanagement over te dragen aan andere medewerkers van uw organisatie, op uw eigen niveau en met uw eigen specifieke verantwoordelijkheden.

Groeien in uw functie en rol in kwaliteitsmanagement?

Lesblokken

De opleiding is opgebouwd uit zes blokken van twee aaneengesloten dagen, een slotmanifestatie en een terugkomdag(deel).

Docenten en deelnemers

Om de continuïteit van het leerproces te bevorderen, is er sprake van permanente intensieve begeleiding door twee kerndocenten: Monica Haimé en Mona van de Steeg. Specifieke onderdelen van de opleiding worden verzorgd door aansprekende gastdocenten die in de kwaliteitsmanagementpraktijk bij grote zorginstellingen, universiteiten en het bedrijfsleven hun sporen hebben verdiend. Ook oud-deelnemers komen soms jaren later terug in de opleiding om hun ontwikkeling en praktijkervaringen te delen.

Succesvolle OKF projecten

Tijdens de opleiding wordt de deelnemer begeleid bij het opzetten en uitvoeren van een kwaliteitsproject of -traject binnen zijn of haar eigen organisatie; dit project moet tot aantoonbare verbeteringen leiden. De deelnemer rapporteert tijdens de opleiding over het verloop en de resultaten van het project en hierop vindt systematische reflectie plaats. Op de slotmanifestatie van de opleiding presenteert de deelnemer concrete resultaten van zijn of haar project of traject. Graag maken wij u deelgenoot van enkele succesvolle projecten:


Johanna Hart: geïnspireerd door de good practice en het verhaal van Christian Farman is het Johanna gelukt om enkele patiënten op te leiden en zelfdialyse te starten binnen Diapriva.

Pascale Bierman: door het werkproces te structureren is Pascale erin geslaagd dat patiënten met pijnlijke botmetastasen binnen een week hun eerste bestralingsafspraak hebben. Daarmee voldoet de afdeling aan de NVRO norm.

Femke van Nispen: door diverse interventies op de Spoedeisende hulppost is Femke erin geslaagd een adequate pijndiagnose en behandeling te helpen realiseren.

Petra Wetemans: door in gesprek te gaan met ouders, verwanten en hulpverleners van kwetsbare patiënten (mensen met geestelijke en lichamelijke beperkingen) heeft Petra de focus gelegd op de essentie van de zorg rondom de patiënt als individu, zijn gedrag en welke zorg dit vraagt. Het project is inmiddels een voorbeeldproject in de regio om ook samenwerking tussen zorginstellingen te verbeteren.