Janneke van den Berg

Janneke van den Berg

Oud deelneemster
Janneke van den Berg nam deel aan de leergang 2011-2012 van de OKF. Zij werkt als beleidsmedewerker Kwaliteit, Veiligheid en Planetree in Maasziekenhuis Pantein. De OKF gaf haar inzicht in het hele brede landschap van kwaliteit. Variërend van externe eisen die móeten tot de keuze van een organisatie voor de zorgvisie van Planetree. Haar interesse ging tijdens de leergang vooral uit naar innovatie en patiëntgerichtheid. In het project tijdens de OKF heeft Janneke een eerste aanzet gedaan voor een beleid waarbij patiënten betrokken worden bij de zorg: op uiteenlopende manieren in alle fases van een verbetertraject. Dit beleid vormt nog steeds een belangrijke basis voor de manier waarop patiënten van het Maasziekenhuis in de (verbetering van de) zorg participeren. Met haar roots in het HR vakgebied kiest zij als perspectief telkens de medewerker. Hoe deze zo veel mogelijk in zijn kracht gezet kan worden. Als zelfstandige werkt Janneke als HR-adviseur, trainer of teamcoach in de zorg. Naderhand is zij diverse keren gevraagd om een bijdrage te leveren aan de OKF, bijvoorbeeld als expert of coach tijdens een slotmanifestatie van een latere leergang.

“De enige éçhte plek in de zorg waar aan kwaliteit gewerkt wordt is op de werkvloer….bij de handen aan bed. In het directe contact tussen zorgverlener en zorgvrager, dáár gebeurt het. “

Docenten en deelnemers

Om de continuïteit van het leerproces te bevorderen, is er sprake van permanente intensieve begeleiding door twee kerndocenten: Monica Haimé en Mona van de Steeg. Specifieke onderdelen van de opleiding worden verzorgd door aansprekende gastdocenten die in de kwaliteitsmanagementpraktijk bij grote zorginstellingen, universiteiten en het bedrijfsleven hun sporen hebben verdiend. Ook oud-deelnemers komen soms jaren later terug in de opleiding om hun ontwikkeling en praktijkervaringen te delen.