Privacy

Privacyregeling OKF


Privacybeleid Opleiding Kwaliteit

Het privacybeleid van de Opleiding Kwaliteit (OKF) is opgesteld binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie (wetgeving EU per 25 mei 2018).

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in onze Opleiding Kwaliteit (OKF). Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de Opleiding Kwaliteit (OKF): Haimé Consult BV i.s.m. Mirai Zorgvernieuwing.
U dient zich ervan bewust te zijn dat de OKF niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en/of het ondertekenen van een aanmeldingsformulier geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Verwerking persoonsgegevens
Bij de inschrijving voor onze opleiding vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken: naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, e-mail, telefoon, functie, afdeling, organisatie, eventuele dieetwensen en bijzonderheden, (e-mail)adres om de factuur naartoe te sturen, uw leerdoelen, uw voorkennis en -ervaring.
Wij hebben deze gegevens nodig voor het registreren van uw inschrijving, het organiseren en uitvoeren van de opleiding, om gebruik te kunnen maken van onze website (cookies en analytics), voor facturatie, voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en -indien van toepassing- het aanmaken het certificaat, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, omdat u daar toestemming voor hebt gegeven en/of omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben (bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van aanbiedingen of diensten). Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden OKF tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens af te staan. Echter zonder deze gegevens kunnen wij u niet inschrijven voor de opleiding en kunnen we geen certificaat verstrekken. De door ons verzamelde persoonlijke gegevens verkregen via de website, mail, telefoon en/of aanmeldingsformulier worden beschermd en vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden.

Cookies
Voor een goede werking van de website en om de kwaliteit van de website te bekijken en te verbeteren, gebruiken wij technische cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of apparaat worden geplaatst om de website voor u gebruiksvriendelijker te kunnen maken. Deze technische cookies verzamelen geen persoonsgegevens van u. Indien de cookies wel persoonsgegevens van u zullen verzamelen, vragen wij u hiervoor altijd vooraf om toestemming. Eventueel kunt u in uw eigen instellingen van uw browser aangeven of u cookies toestaat of niet.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Opleiding Kwaliteit (OKF) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@opleidingkwaliteit.nl

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals belastingwetgeving.

Verzoeken indienen of bezwaar maken

Wij bieden alle bezoekers en deelnemers aan de Opleiding Kwaliteit (OKF) de mogelijkheid tot het inzien, corrigeren, of verwijderen van hun persoonlijke informatie die op dit moment aan ons zijn verstrekt.

Als u uw gegevens wilt of moet aanpassen of indien u uw gegevens uit onze bestanden wilt laten halen of bezwaar wilt maken over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit liefst schriftelijk via de mail kenbaar maken via info@opleidingkwaliteit.nl. Wij verzoeken u om uw verzoek of bezwaar van een motivering te voorzien. Wij zullen uw verzoek of bezwaar dan binnen 4 weken behandelen.

Privacybeleid en -verklaring
Regelmatig controleren wij of wij aan dit privacybeleid voldoen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website en/of de Algemene Voorwaarden OKF, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam naast de Algemene Voorwaarden regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@opleidingkwaliteit.nl

Oktober 2019