Veelgestelde vragen

Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over de OKF. Heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op.

  • De OKF leergang 2020 start op 5 maart 2020. Voor die tijd vinden (vrijblijvend) intakegesprekken plaats. Data Leergang 2020: Blok 1 donderdag 5 maart en vrijdag 6 maart 2020. Blok 2 donderdag 9 april en vrijdag 10 april 2020. Blok 3 donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 2020. Blok 4 donderdag 18 juni en vrijdag 19 juni 2020. Blok 5 donderdag 10 september en vrijdag 11 september 2020. Blok 6 donderdag 8 oktober en vrijdag 9 oktober 2020. Slotmanifestatie: donderdag 10 december 2020. Terugkomdag: donderdag 10 juni 2021.

  • Deelname aan de OKF kent een aantal vereisten: • De deelnemer is werkzaam in de zorg en beschikt over taken en/of mogelijkheden om het geleerde in de praktijk toe te passen door het uitvoeren van een project, een verbeteractiviteit of een reeks gerichte verbeterinterventies. • De deelnemers zijn in staat om met afstand kritisch op hun eigen organisatie en hun eigen handelen kunnen reflecteren. • De organisatie waar de deelnemer werkt, is bereid de deelnemer de mogelijkheid te geven om gedurende de looptijd van de opleiding kwaliteitsactiviteiten uit te voeren in de eigen organisatie.

  • De opleiding beslaat een traject van ongeveer een jaar waarin de cursisten met elkaar op pad gaan om het vakgebied van kwaliteitsmanagement nader te ontdekken en te ervaren. De OKF is opgebouwd uit zes blokken van twee aaneengesloten dagen, een slotmanifestatie en een terugkomdag(deel). Ter wille van het leer- en ontwikkelingsproces van de deelnemers is het uitdrukkelijk de bedoeling dat zij gedurende de opleidingsblokken in het conferentieoord verblijven.

  • • De investering bedraagt € 7.850,= per deelnemer (BTW vrij) bij inschrijving voor 31 januari van het jaar de opleiding start. De investering bedraagt € 7.995,-= per deelnemer (BTW vrij) bij inschrijving na 31 januari in het jaar van de start van de opleiding. • Deze prijs is inclusief hotel- en verblijfkosten voor de meerdaagse blokken / opleidingsdagen en inclusief het deelnemersmateriaal en eventuele site-visit. • De kosten kunnen over twee jaren worden verdeeld. De OKF is CRKBO gecertificeerd (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Dat betekent dat de OKF voldoet aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs en dat de kerndocenten voldoen aan de kwaliteitscode voor docenten. Tevens geniet de opleiding daardoor BTW-vrijstelling.

  • Het maximale aantal deelnemers aan de OKF varieert tussen 16 en 24. Het kennisniveau, de ambities en vaardigheden van iedere individuele deelnemer aan de opleiding zijn uniek. Daarnaast hebben de deelnemers uiteenlopende posities en functies in verschillende organisaties. Hierdoor is er binnen de OKF sprake van een context die voor iedere deelnemer uniek is. Naast het leren van collega-deelnemers in leergroepen voorziet de opleiding in een persoonlijk leertraject, dat toegespitst is op de situatie van de deelnemer.

  • De meerdaagse opleidingsblokken vinden plaats in een goed geoutilleerd conferentiecentrum in het midden van Nederland. Bij locatiebezoek wordt bij voorkeur gekozen voor organisaties die innovatief zijn op het gebied van kwaliteit. Zo zijn bezoeken afgelegd naar Humanitas Akropolis Rotterdam, de JP van de Bentstichting, de haven van Rotterdam en Schiphol. Het leren vindt onder andere plaats aan de hand van een illustratief werkbezoek en een gastcollege door de gastheer of gastvrouw van de organisatie. De slotmanifestatie wordt gehouden op een passende locatie.

  • De OKF maakt gebruik van uiteenlopende didactische werkvormen, waaronder hoorcolleges, groepsopdrachten, discussies en onderwijsleergesprekken. Deze verschillende werkvormen nodigen de deelnemers uit om de aangeboden kennis en vaardigheden te toetsen aan hun handelen en daarop te reflecteren. De OKF bestaat uit specifieke onderdelen. Daarbij gaat het niet alleen om het verwerven van kennis, het oefenen van technieken en vaardigheden op het gebied van kwaliteitsmanagement, maar ook om coaching. De OKF is gericht op integratie van de opgedane kennis en de toepassing daarvan in de praktijk. Daarom wordt na het eerste blok van de opleiding de coachgroepen samengesteld en wordt in elk volgend blok gemiddeld drie uur gewerkt aan onderlinge coaching. Daarnaast ontvangt elke deelnemer persoonlijke coaching.

  • • De OKF bestaat uit 6 lesblokken van twee aaneengesloten dagen. We werken op dag 1 de ochtend, middag en avond en op dag 2 de ochtend en de middag. We gaan ervan uit dat iedereen tijdens de blokken blijft overnachten in het conferentieoord. De reden daarvan zijn: sociale contacten tijdens het diner en na afloop daarvan bevorderen het leren en netwerken, de dagen zijn intensief en schakelen tussen thuis en de opleiding is in onze ervaring vaak extra vermoeiend; • Tussen de blokken door zijn er huiswerkopdrachten, die nemen ongeveer vier uren in beslag. Bij de huiswerkopdrachten vallen werken en leren samen, de huiswerkopdrachten hebben bijna altijd betrekking op het project, het werk dat een kwaliteitsmedewerker sowieso moet doen. Daarnaast is er de aanbevolen literatuur en lesstof die je kunt nalezen, in principe is dit optioneel. Wil je het goed doen dan ben je ca. vier tot acht uren aan het lezen. In principe gaat het ook hier om vakliteratuur die men sowieso moet bijhouden. Ook hierbij is het moeilijk om direct te onderscheiden of het om extra tijd of werktijd gaat. • Verder is er de slotmanifestatie die een hele dag in beslag neemt en integraal onderdeel is van de opleiding. De voorbereiding op de slotmanifestatie vergt vier tot acht uren, dit in verband met een poster die n.a.v. het project moet worden gemaakt en het meewerken aan een presentatie of workshop; • De groep wordt ingedeeld in werkgroepen van ongeveer vier mensen die bij elkaar in de buurt wonen en werken, wij noemen dit kaartgroepen. De kaartgroepen werken aan verdiepingsonderwerpen en de tijd die zij daaraan besteden in het jaar varieert van minimaal één dag tot maximaal drie dagen. In deze tijdsbesteding is de kaartgroep vrij in haar keuze. De "fanatieke, enthousiaste' groepen besteden meer tijd aan hun verdiepingsonderwerp dan de meer minimalistische groepen. • We zien de tijd voor uitvoering van het project in essentie niet als studietijd. Het project betreft iets dat de instelling zelf ook graag ziet volbracht.